Informasjon for reisende

Data kostandskontroll

Ditt abonnement blir automatisk sperret for datatrafikk i utlandet ved forbruk over 500,- inklusiv merverdiavgift pr. måned.

Du vil motta en SMS når denne kvoten er brukt opp. Hvis du ønsker å utvide beløpsgrensen følger du instruksjonene i meldingen. Ved månedsskifte (norsk tid) vil kostnadskontrollen nullstilles og du har igjen beløpsgrense på 500. Kontakt kundeservice hvis du ønsker å utvide beløpsgrensen permanent.

Slik takseres tjenestene utenfor EU

Samtaler

Samtaler belastes med en startpris på 0,74 og deretter faktureres samtalen pr. sekund eller minutt. Ved sekundfakturering  belastes hvert sekund samtalen varer. Ved minuttfakturering belastes hvert  påbegynte minutt.

  • Samtaler fra Norge til utlandet: Sekundfakturering
  • Samtaler i utlandet utenfor EU: Minuttfakturering

Meldinger

Meldinger takseres pr. stk. Vær oppmerksom på at en SMS inneholder 160 tegn. Dersom meldingen er lengre faktureres det for flere meldinger. Mange telefoner gjør også om SMS til MMS dersom meldingen er lang eller hvis det er spesialtegn i meldingen (emojis) som ikke støttes av SMS. MMS kan ikke sendes til utenlandske numre, men MMS kan sendes og mottas i utlandet på samme måte som hjemme.

Data

Databruk takseres pr. kilobyte.

Bli kunde