Skip og fly

Om du befinner deg ombord i et skip eller fly er det egne priser. Her får du en oversikt.

Skip (Telenor Maritime)

Data

pr. mb

10,00 kr

Ringe til Norge, ringe og motta

pr. min

12,50 kr

Ringe til resten av verden

pr. min

25,00 kr

Sende SMS

pr. stk

3,99 kr

Motta SMS

pr. stk

inkludert

Sende MMS

pr. stk

6,25 kr

Motta MMS

pr. stk

2,50 kr

Skip (ikke Telenor Maritime)

Data

pr. mb

75,00 kr

Ringe til Norge, ringe og motta

pr. min

37,50 kr

Ringe til resten av verden

pr. min

37,50 kr

Sende SMS

pr. stk

3,99 kr

Motta SMS

pr. stk

inkludert

Sende MMS

pr. stk

6,25 kr

Motta MMS

pr. stk

2,50 kr

All bruk på ferger og cruiseskip som har egne mobilnett faktureres selv om skipet befinner seg i EU/EØS. Vær obs på at dette kan være dyrt! Dersom du har landbasert dekning på skipet i EU/EØS gjelder EU inkludert. Det vil fremkomme på telefonskjermen hvilket mobilnett du er koblet til.

Fly Aeromobile

Data

pr. mb

10,00 kr

Ringe til Norge, ringe og motta

pr. min

12,50 kr

Ringe til resten av verden

pr. min

25,00 kr

Sende SMS

pr. stk

3,99 kr

Motta SMS

pr. stk

inkludert

Sende MMS

pr. stk

6,25 kr

Motta MMS

pr. stk

2,50 kr

All bruk på fly som har egne mobilnett  (AeroMobile etc) faktureres selv om flyet befinner seg i EU/EØS.

Bli kunde